OFERTA

Oczekujesz sprawnej obsługi księgowej, rzetelności i wiedzy w prowadzeniu księgowości – skorzystaj z naszych licencjonowanych usług księgowych Warszawa i usług kadrowych. Profesjonalne biuro księgowe Warszawa to gwarancja jakości usług księgowych i kadrowych. Kompleksowa oraz profesjonalna usługa księgowa i kadrowa to jeden z ważniejszych czynników decydujących o sprawnym funkcjonowaniu każdej firmy. Z przyjemnością przedstawiamy ofertę naszego biura rachunkowego Warszawa.

USŁUGI KSIĘGOWE

 • Pełna księgowość (Księgi Handlowe)
 • Książka Przychodów i Rozchodów (KPIR)
 • Karta podatkowa i Ryczałt
 • Rozliczanie najmu
 • Prowadzenie ewidencji, obliczanie miesięcznych zobowiązań i sporządzanie deklaracji z tytułu podatku VAT
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych w podatku dochodowym CIT, PIT
 • Wysyłka deklaracji drogą elektroniczną
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Opracowanie sprawozdań GUS (SP, F-01, DG, H, Z…)
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa, a w przypadku konieczności przeprowadzenia badania Sprawozdania, również Cash Flow i Zmiany w kapitałach)
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych, podatkowych

KADRY I PŁACE

 • Przygotowywanie umów o pracę, aneksów do umów, świadectwa pracy
 • Sporządzanie zgłoszeń oraz wyrejestrowań do ZUS
 • Naliczanie listy płac
 • Prowadzenie akt osobowych
 • Przygotowywanie zaświadczeń do ZUS – Z-3, Z-3b
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Przekazywanie deklaracji do ZUS w formie elektronicznej
 • Weryfikacja deklaracji ZUS
 • Reprezentowanie klienta przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych dla ZUS i PFRON
 • Zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu pracowników
 • Sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT-11, PIT-40 oraz deklaracje dla potrzeb Urzędu Skarbowego PIT-4R, PIT-8 AR, IFT

Oferujemy możliwość odbioru dokumentów od klienta.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zapraszamy do współpracy!