OFERTA

KSIĘGOWOŚĆ

 • Książka Przychodów i Rozchodów (KPIR)
 • Pełna księgowość (Księgi Handlowe)
 • Karta podatkowa i Ryczałt
 • Rozliczanie najmu
 • Prowadzenie rozliczeń z tytułu podatku VAT
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych CIT
 • Sporządzanie i składanie deklaracji podatkowych PIT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Opracowanie sprawozdań GUS
 • Przygotowanie sprawozdań finansowych (Bilans, Rachunek Zysków i Strat, Informacja dodatkowa, a w przypadku konieczności przeprowadzenia badania Sprawozdania, również Cash Flow i Zmiany w kapitałach)

KADRY I PŁACE

 • Przygotowywanie umów o pracę, świadectwa pracy, zgłoszeń oraz wyrejestrowań do ZUS
 • Sporządzanie listy płac
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Przekazywanie deklaracji do ZUS w formie elektronicznej
 • Weryfikacja deklaracji ZUS
 • Reprezentowanie klienta przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • Sporządzanie dokumentów płatniczych dla ZUS

Oferujemy możliwość odbioru dokumentów od klienta.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Zapraszamy do współpracy!